ice_hand.jpg
 
Prihlásenie na web
Novinky
Aký bude rok 2012? Vieme čo sa stane, pozrite si predpoveď na rok 2012 TU.
Vyhľadávanie na stránkach

Podmienky používania stránky

PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie čitateľov: / 10
SlabéVynikajúce 
Streda, 2. máj 2007
Zobrazení: 3630

Majiteľ servera nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na majetku, za zhoršenie Vášho psychického stavu, za škody na životoch domácich, či iných zvierat a ani za iné škody, ktoré by vám mohla privodiť, aj keď i nepriamo, akákoľvek veštba, ktorá bola pre Vás vyhotovená. Vzťahuje sa na veštby minulé, ale aj veštby budúce. Toto upozornenie sa týka aj vyloženiu snov uvedených na našej stránke a ako sny vyložené formou emailu, alebo pomocou ICQ.

Portál je v nasledujúcom texte chápaný ako ucelený súbor nadväzujúcich www stránok a ich súčastí umiestnených na doménovej adrese www.vestba.eu, alebo ktorejkoľvek jej subdoméne.
Užívateľom portálu sa stáva každý, kto aspoň raz navštívi internetovú stránku portálu, alebo akokoľvek inak príde do kontaktu s údajmi publikovanými na tomto portáli.
Autori portálu sú všetky osoby spolu podieľajúce sa pri vzniku a údržbe tohoto portálu.

UPOZORNENIE !

Majiteľ serveru nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne škody na majetku, za zhoršenie Vášho psychického stavu, za škody na životoch domácich, či iných zvieratách,
a ani za iné akékoľvek škody, ktoré by sa Vám mohli prihodiť, ako aj nepriamo, akákoľvek veštba vyhotovená. Toto upozornenie sa vzťahuje na celý obsah stránky, na akékoľvek informácie,
ktoré sú tu uvedené.


1. Všetky informácie dostupné na tomto portáli sú poskytované bezplatne.
2. Akékoľvek kopírovanie a citovanie textu, alebo jeho časti bez súhlasu administrátora portálu je vyslovene zakázané.
3. Autori portálu sa zriekajú zodpovednosti za akékoľvek technické, gramatické, alebo významové chyby, či prípadné poškodenie užívateľov.

4. Užívateľ portálu pri registrácií súhlasí, že vyplnením registračného formulára udeľuje súhlas s tým, aby predmetné údaje boli uložené a spracúvané systémom a správcami systému. Údaje budú použité výhradne pre marketingové účely portálu, nebudú poskytnuté tretej osobe. Údaje budú chránené všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa predišlo ich zneužitiu. Údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. 5. Autori portálu si vyhradzujú právo zriecť sa záväzkov uvedených v predchádzajúcom bode, v prípade napadnutia serveru neznámym útočníkom (hacker). Využijeme však všetky dostupné technológie na to, aby sme podobným situáciám predišli.

každý užívateľ registráciou súhlasí so zasielaním reklamných emailov, ako aj emailového Newslettera, ktorý obsahuje informácie o portáli www.vestba.eu.

Administrátor portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez predošlého upozornenia vymazať užívateľa zo zoznamu registrovaných užívateľov, prípadne tohto užívateľa dočasne zablokovať. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné opravné stanovisko.

 
< Predchádzajúci